Λίστες Χειρουργείου

Πίνακας με Κατηγορίες Χειρουργείων

Κατηγορία

Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης

1.

Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες

2.

Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες

3.

Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργεία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες

4.

Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12-24 εβδομάδες

5.

Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες και πάνω

Κατεβάστε εδώ τη Λίστα Χειρουργείου

Κατεβάστε εδώ τα Πραγματοποιηθέντα Χειρουργεία