ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Raches4life

Στις 03.08.17 στο Γρ. Διοικητή του Γ.Ν. Λαμίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παράδοση του Υπέρηχογράφου από το Raches4life.

(Πηγή: Star Λαμίας)

Επιστροφή
Παλιές και μελλοντικές εκδηλώσεις του Νοσοκομείου μας.