ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

5 Απριλίου 2017 | 01:14 μ.μ.

Ορθή επανάληψη της προηγούμενης προκηρύξεις θέσεων

για  Ειδικευόμενους  Ιατρούς του Ε.Σ.Υ. 

 

Κατεβάστε ΕΔΩ την ορθή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ή και από την προιγούμενη ανάρτησή.