ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ MIAΣ (1) ΘΕΣHΣ ΕΠΙΜ. Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

1 Νοεμβρίου 2017 | 03:40 μ.μ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι τη πλήρωση της παρακάτω θέσης του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ επί θητεία,για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ως εξής:
• Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ