Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος - Διοικητής: Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης

 

Αντιπρόεδρος - Αναπληρωτής Διοικητής : Κολοκυθάς Ανδρέας

 

 

Τακτικά Μέλη:

 

. Γιώτας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

 

. Καρβούνη Δήμητρα του Γεωργίου

 

. Κουτρας Ιωάννης του Βασιλείου

 

. Κολοκυθάς Ανδρέας του Ιωάννη

 

. Πάνου Χαράλαμπος του Αθανασίου

 

. Μακασοπούλου Αθηνά του Δημητρίου

 

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 

. Στασινός Παναγιώτης του Σταμάτη

 

. Γκούβας Απόστολος του Κωνσταντίνου

 

. Στεργιοπούλου Αθανασία του Κωνσταντίνου

 

. Παπανάγνου Ηλιάνα του Ιωάννη

 

. Μύτης Γεώργιος του Νικολάου

 

. Παρχαρίδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου