Διαγωνισμοί σε Εξέλιξη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάδειξης αναδόχου για "Συντήρηση και Λειτουργία των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Η.Μ.)"

19 Σεπτεμβρίου 2017 | 11:05 π.μ.


Διαβάστε Περισσότερα


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνοοικονομικής προσφοράς για την προμήθεια « ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ»

19 Σεπτεμβρίου 2017 | 10:32 π.μ.


Διαβάστε Περισσότερα


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

19 Σεπτεμβρίου 2017 | 08:07 π.μ.


Διαβάστε Περισσότερα


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ

7 Σεπτεμβρίου 2017 | 09:38 π.μ.

Διαβάστε Περισσότερα


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ (15-07-07-0010)» (CPV: 31682530-4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

1 Σεπτεμβρίου 2017 | 12:52 μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα


Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανογραφικού εξοπλισμού»(CPV: 30000000-9) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

1 Σεπτεμβρίου 2017 | 10:41 π.μ.

Διαβάστε Περισσότερα


ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 04/10/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

25 Αυγούστου 2017 | 02:48 μ.μ.


Διαβάστε Περισσότερα


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Φαρμάκου με δραστική Ουσία «Ondansetron »

18 Μαΐου 2017 | 02:58 μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα


Ζητείται Οικονοµική Προσφορά –Ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίµων

12 Δεκεμβρίου 2016 | 09:57 π.μ.

Διαβάστε Περισσότερα


Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ αγρών κειμένων στο Βούζιο Δομοκού Φθιώτιδας

28 Νοεμβρίου 2016 | 03:39 μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα


Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ αγρών κειμένων στο Αμούρι Φθιώτιδας

28 Νοεμβρίου 2016 | 03:29 μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ THN “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

23 Ιουνίου 2015 | 02:31 μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υπερηχητικού αναρροφητήρα όγκων (CUSA)

22 Ιουνίου 2015 | 02:55 μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα


Συμπληρωματικο πρακτικοό οικονομικής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων Μικροβιολογικών Εργαστηρίων

5 Ιουνίου 2015 | 02:58 μ.μ.

Διαβάστε Περισσότερα