Νοσηλευτική Υπηρεσία

Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας : Αθανασίου Δέσποινα

Προισταμένη Χειρουργικού τομέα : Τόλη Νίκη

Προισταμένη Παθολογικού-Ψυχιατρικού τομέα : Αθανασίου Δέσποινα

Προισταμένη τομέα Εργαστηριακού - Μονάδων : Κωστορίζου Ελένη