Διατελέσαντες πρόεδροι - Διοικητές

 

Κεραμίδας Στέργιος

 

Πρέντζας Δημήτριος

 

Τσαπρούνης Γεώργιος

 

Λαίος  Ταξιάρχης

Μάρτιος 1990 - Ιούλιος 1990

Θωμοπουλος Γεώργιος

Ιούλιος 1990 - Αύγουστος 1991

Πολύζος Κωνσταντίνος

Φεβρουάριος 1992 - Νοέμβριος1993

Νούσας  Αθανάσιος

Δεκέμβριος 1993 - Ιούλιος 1997

Πρέντζας Δημήτριος

Μάρτιος 1997 - Μάρτιος 2002

Παπαδόπουλος Περικλής

Μάρτιος 2002 - Νοέμβριος 2003

Κουτλέλοςƒ Γεώργιος

Νοέμβριος 2003 - Φεβρουάριος2004

Μπριάνης Δημήτριος

Φεβρουάριος 2004 - Μάρτιος 2010

Αγγουράς Βασίλειος

Απρίλιος 2010 - Οκτώβριος 2012

Κουτσοπίνης Παναγιώτης

Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2014

Σεπετής Αναστάσιος

Ιανουάριος 2014 - Ιανουάριος 2015

Ζυγούρης Παναγιώτης

Ιούνιος 2016 - Ιανουαριος 2018

Χαντζημαργαρίτης Ευάγγελος

Φεβρουαριος 2018 - Σήμερα

Πρόεδροι - Διοικητές από το 1982 - Σήμερα