Διοίκηση του Νοσοκομείου

Διοικητής: Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Λαμίας σήμερα.