Διοίκηση του Νοσοκομείου

Διοικητής:Δρ. Παναγιωτης Ζυγούρης

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Λαμίας σήμερα.