Ανάρτηση θέσεων εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

24 Ιουλίου 2017 | 02:03 μ.μ.


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

5 Απριλίου 2017 | 01:14 μ.μ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

3 Απριλίου 2017 | 02:05 μ.μ.


Διευκρινίσεις σχετικά με υποβολή ξενόγλωσσων δικαιολογητικών για θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

17 Ιουνίου 2016 | 10:50 π.μ.


Διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής

17 Ιουνίου 2016 | 10:48 π.μ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

6 Ιουνίου 2016 | 01:09 μ.μ.


Θέσεις Διευθυντών Ιατρών

28 Δεκεμβρίου 2010 | 03:32 μ.μ.

Μια (1) θέση Διευθυντή Παιδιατρικής & μια (1) θέση Διευθυντή Οφλαλμολογίας στο Νοσοκομείο Λαμίας.